Vårt Samhälle

Vårt Samhälle är ett utbildningskoncept som främst riktar sig till barn i grundskolans lägre åldrar. Under fem undervisningsmoduler får barnen genom skolundervisningen lära sig om hur ett samhälle är uppbyggt, vilken betydelse människor och arbetsliv har för sitt samhälle, hur lätt man själv kan vara med och bidra och vad demokrati är. De får träning i kommunikation, samarbete, problemlösning, argumentation och hur man fattar beslut i grupp.

Läs gärna mer om Vårt Samhälle på www.ungforetagsamhet.se/blekinge eller kontakta oss så kommer vi ut och presenterar konceptet närmare:

[email protected] eller 0708 83 62 32

Du kan beställa konceptet på vår Webshop

UF-vart_samhalle_logo_RGB