UF-företagande

UF-företagande är en utbildning i företagande för gymnasieelever i åldrarna 16-20 år. Utbildningen sträcker sig över ca 25 veckor, från augusti till maj. Under ett läsår får eleverna driva egna företag, med verkliga varor och tjänster, de går igenom ett företags livscykel, från start, till drift och avveckling och på så sätt får de unik erfarenhet och kunskap om företagande. Ungdomarna väljer själva den affärsidé som de vill jobba med, undersöker marknaden och skaffar startkapital. Till sin hjälp har de Ung Företagsamhets utbildningsmaterial, sina lärare, minst en rådgivare från näringslivet och personal från Ung Företagsamhet.

I projektet arbetar vi aktivt för att öka antalet UF-elever på otraditionella program, såsom estetiska programmet, hantverksprogrammet, gymnasiesärskolan. Vi har under projektets gång arrangerat speciella aktiviteter för dessa elever och genomfört riktade skolbesök och föreläsningar.

Läs gärna mer om UF-företagande HÄR eller kontakta oss så kommer vi ut och presenterar konceptet närmare:

[email protected] eller 0733 62 42 07

Du kan beställa konceptet på vår Webshop

UF-fo¦êretagande_logo_RGB