MiniKonsulterna

Här får elever på mellanstadiet möta riktiga företag och deras problem. I mindre grupper får eleverna besöka olika företag och få en inblick i dess verksamheter. Med sig hem från företagen får de också ett problem som behöver lösas. Eleverna får sedan i skolan arbeta fram en lösning på företagens problem. Företagen bjuds sedan in till skolan och eleverna presenterar sina lösningar.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om MiniKonsulterna!

[email protected]

0708 83 62 32