Min framtid och ekonomi

min framtid

Läromedlet Min framtid och ekonomi kombinerar ämnen om elevens självmedvetenhet, yrkesval, ekonomi och entreprenörskap på ett unikt sätt. Min framtid och ekonomi innehåller faktatexter, uppgifter och länkar till olika källor och fördjupningsaktiviteter.

Min framtid och ekonomi berör frågor som:

  • Varför går jag i skolan?
  • Hur får jag min ekonomi att fungera i framtiden?
  • Hur påverkar samhällets ekonomi mig?
  • Påverkar jag samhällets ekonomi?

Materialet innehåller en variation av uppgifter– med övningar i att läsa, skriva, räkna, kreativitet och kommunikation. Eleverna utvecklar olika ämnesspecifika och generella förmågor, t.ex. reflektera, hantera information, se konsekvenser, tänka kritiskt, använda begrepp och modeller. Samtidigt får eleven träning i lärandeförmågor som självständighet, uthållighet och samarbete.

Vem kan använda läromedlet?

Alla pedagoger i skolan kan använda läromedlet Min framtid och ekonomi. Vare sig du arbetar som ämneslärare, klasslärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare, så finns det anledning att arbeta med elevernas framtid.

”Skolans mål är att varje elev:

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna fram­tiden,
• har inblick i närsamhället och dess ar­bets-, förenings- och kulturliv, och
• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.”

Lgr-11; Skolan och omvärlden 2.6

Beroende på vad du fokuserar på och hur du lägger upp undervisningen – gärna tillsammans med flera pedagoger – så tillämpas olika delar i läroplanens kursplaner. I lärarhandledningen finner du stöd för hur du kan lägga upp undervisningen.

Mer information om läromedlet hittar ni HÄR

Om ni önskar beställa läromedlet gör ni det enkelt i vår Webshop

Hör gärna av er till oss om ni vill att vi kommer ut och presenterar konceptet! Ring 0708 83 62 32 eller mejla oss på [email protected]