Praoelever reflekterar!

Skrevs av  Lotta Roth den 2 oktober, 2014

Prao på Ung företagsamhet

Vi är två stycken tjejer 15-åringar som just nu går på Österslättskolan i Karlshamn. Vi har nu, under vecka 39 fått chansen att praoa på Ung företagsamhet. Nu när vi har nått slutet av veckan kan vi konstatera att det varit mycket givande och intressant.

Igår, torsdag, var vi i Sölvesborg på näringslivslunch (nätverkslunch). Meningen med en sådan är att knyta nya kontakter, få folk att samarbeta och hjälpa ens företag, samt skaffa nya partners. När man ätit den goda maten så är det dags för några små föredrag. De berättar om sina företag och vad de jobbar för, men också vad de vill förbättra. På så sätt kan andra företag nappa på idén och vilja samarbeta för ett större resultat. De väljer slumpvis ut personer som snabbt får berätta vilka de är och vad de jobbar med. Luncherna har ibland lite olika teman, den vi var på igår var mest inriktat på handel medan lunchen som en av oss var på i onsdags handlade mer om att anställa fler ungdomar. Vi tycker det var intressant att höra hur andra har det på sina företag och vi tycker det är en bra sak att samarbeta för att nå saker som kanske inte är möjliga annars. Det är skönt att folk inser att det är lättare att nå framgång om man är flera som hjälper till.

En annan uppgift en av oss fick under veckans gång var att göra en undersökning. Jag frågade fem snabba frågor till personer i varierande åldrar. Två av frågorna löd ”Vad är entreprenörskap för dig´´ och ”Vad tycker du om idén att driva företag på gymnasiet?´´. På den första frågan var alla ganska överens. De flesta svarade bara kort att entreprenörskap är eget företagande. Andra utvecklade sitt svar och sa att de tyckte det var när man för en idé eller projekt framåt, ser över möjligheter och tillför något som kanske saknas på marknaden. De flesta som utvecklade sitt svar och verkade mer inlästa var de som var i vår egna ålder. På den andra frågan var de lite mer oense. De flesta tyckte att det var en mycket bra idé med företag på gymnasiet, de ansåg att det är nyttigt för ungdomar att komma ut i samhället, lära sig att ta eget ansvar och få inblick i arbetslivet för att sedan se om det är något de vill hålla på med senare i livet. Andra trodde att det skulle bli för stressigt att sköta skolan samtidigt som man driver sitt eget företag, de trodde också att alla inte är redo att ta så stort ansvar i så tidig ålder.

Sofie och Moa 9k3 Österslättsskolan