Se dig omkring, fundera och agera!

Skrevs av  Lotta Roth den 13 november, 2014

Brödbutiken Fabrique, juiceförsäljaren Juiceverket, nätbutiken Amazon, spelföretaget Minecraft, gymkedjan SATS nättelefoniföretaget Skype har alla uppstått för att man sett en trend i sin omvärld. Beteendemönster ändras, någon ser det, hittar ett svar på en begynnande efterfrågan, och förstärker därmed trenden. Vissa hamnar precis rätt i tiden och når ut med sin produkt, andra kan se rätt men ändå hamna lite fel i timingen. Vissa produkter fungerar och når ut, andra håller inte när de prövas. Men alla de som ser, som funderar och agerar är entreprenörer.

Problem som behöver lösas kan finnas i min egen vardag, i den närmsta kretsen, i min egen stad eller globalt. Samhället förändras snabbt och det finns så många trender idag som ger möjlighet till nytt företagande. Nätet ur alla aspekter – handel, kontaktskapande, möjlighet att nå ut globalt mm är förstås en av de tydligaste förändringarna i människors liv. Men det finns många fler förändrade beteendemönster, hälsa i form av mer träning och bättre kost, ont om tid vilket skapar behov av fler personliga tjänster, teknikutveckling som ger ökad tillgång till musik, film, böcker. I det stora perspektivet ersätts mycket manuellt arbete av robotar som effektiviserar industrin, infrastruktur osv.

Vissa människor har benägenhet att finna sig i den tillvaro de ser, anpassa sig och försöka få allt att fungera utifrån givna förutsättningar. Andra är bättre på att identifiera vad som kan förbättras och hitta lösningar i smått och i stort. Självklart är det inte noll eller ett. De flesta har båda sidorna. Men om man tenderar att dra mer åt förändringshållet är det troligare att man väljer en entreprenöriell bana.

Det krävs dock mer än förmåga att se vad som skulle kunna lösa andra människors/företags problem. Vilja, mod, möjlighet, finansiering är nödvändiga ingredienser. Och uthållighet. När jag studerar framgångsrika entreprenörer så är de nästan alla utrustade med en stark ovilja att ge upp. Alla hamnar i svårigheter av ett eller annat slag. Att stanna kvar och lösa frågan är det som skapar framgång. Likaså att inte tappa näsa för det som sker i omvärlden. Det jag en gång såg kan ha ändrat sig.

Vi vill gärna se entreprenörer som personer med stark önskan att bli egen, någon med ovanlig drivkraft och ett okuvligt mod – och många har just detta. Men det är inte hela sanningen. Jag vet att flera av de allra mest framgångsrika har börjat sin bana för att de inte haft alternativ. De har känt sig udda, utfrusna, inte fått något jobb etc. Känslan av att inte passa in någon annanstans har varit startpunkten. Inte sällan har revansch varit drivkraften.

Ingången till entreprenörskap kan se väldigt olika ut. Men till syvende och sist överlever man bara om man har något att sälja som någon vill köpa.

Så avslutningsvis vill jag skicka med följande budskap. Se dig omkring, studera dig själv, människor omkring dig. Vad klagar de över, vilka behov kan du se? Vilka möjligheter finns i det som händer som andra inte riktigt sett, vad kan du göra bättre än de som redan finns? Ta fram en idé – tala med kloka människor kring dig – gärna andra företagare. Ring upp även om du inte känner dem. Be om ett möte. Du kan inte få mer än ett nej.

Testa dig själv. Är du beredd att ge järnet, jobba hårt, inte ge upp, offra annat? Vad har du för backup runt dig?

Se till att du i ett tidigt skede har en kund som betalar – vänta inte för länge med det. Utveckla verksamheten med hjälp av kunderna.

Tala med din bank, din omgivning – be om hjälp!

Utveckla din grej – men ha ett öga på vad som händer runt dig så att du vet att du är på rätt väg. Och blanda inte ihop finansiering/riskkapital med intäkter. Glöm aldrig att du utan kunder som betalar för dina produkter/tjänster inte är en entreprenör.

Gunvor Engström
http://gunvorengstrom.se/gunvorsblogg/