EoF2015 – Entreprenörskap och företagande i Blekinge/Bromölla 2015

Ung Företagsamhet har funnits i Sverige sedan i början av 1980-talet och i Blekinge sedan 1995. Ung Företagsamhets kärnverksamhet är UF-företagandet på gymnasienivå där ungdomar mellan 16-20 år startar, driver och utvecklar egna företag under ett läsår. Enligt nationella undersökningar blir 24% av de som drivit UF-företag egna företagare tio år efter att ha avslutat sina gymnasiestudier och UF-företagare startar i större utsträckning aktiebolag än andra som startar företag. Idag finns det ingen information om hur stor andel före detta UF-företagare från Blekinge/Bromölla som driver företag eller har anställning efter att ha slutat gymnasiet. Blekinge är en region där UF-företagandet ökar i lägre takt än övriga Sverige. För att öka företagandet bland unga i Blekinge måste lärare få bättre kunskap och information om hur de bästa entreprenöriella förutsättningarna kan ges till eleverna i skolan. Genom att använda dessa erfarenheter och utveckla dem till nya metoder och verktyg kan attityder gällande entreprenörskap förändras långsiktigt i regionen.

Sammanfattande projektbeskrivning – Entreprenörskap och företagande i Blekinge/Bromölla 2015
I projektet ska initiativ tas till ett attitydförändrande arbete inom grund och gymnasie-skolan som på lång sikt ska öka andelen nystartade företag bland unga i Blekinge. Genom satsningen ska även samverkan mellan skola och näringsliv förstärkas för regionens utveckling och skapa förutsättningar för lärande miljöer. Genom projektet kommer pedagogisk personal på grundskola och gymnasieskola få tillgång till kompetens, engagemang och inspiration för att arbeta med företagsamhet i skolan och sprida ett företagsamt och entreprenöriellt förhållningssätt till elever och kollegor. Det långsiktiga målet är att öka andelen UF-företagare som blir egna företagare i framtiden. Projektet är indelat i tre delar, affärsområden. Projektet vänder sig till den enskilde UF-eleven som slutkund, via lärarna. I affärsområde 1 ska eleverna förberedas på en framtid som företagare och innovatör. Affärsområde 2 riktar sig till lärarna och skolledningarna som får verktyg och metoder för att skapa ett brett entreprenörskap som kan integreras i deras arbete. I affärsområde 3 ska erfarenheterna i projektet tillvaratas för att utveckla ett nytt entreprenöriellt koncept (entreprenörskapsmodell) för skolan. Modellen ska komplettera Ung Företagsamhets verksamhet samt öka samarbetet med olika aktörer i regionen.

Syfte
Syfte är att:
– belysa vikten av samverkan mellan skola och näringsliv för regionens utveckling och att skapa förutsättningar för lärande miljöer i samarbete med skolledning och lärare
– förbereda och ge lärare förutsättningar samt kunskap om att företagare behövs för en hållbar företagarutveckling i regionen
– ge en vidgad syn på begreppet entreprenörskap och kompetensutveckla lärare i entreprenöriellt lärande och entreprenörskap
– affärsutveckla nya verktyg och metoder, koncept, paketering, marknadsföring och erbjudanden samt lärarutbildningar utifrån ovan affärsområdens lärdomar.

Mål
Projektets övergripande mål inom respektive affärsområde är:
Affärsområde 1- Från UF till AB (eller annan företagsform): Att förbereda och ge lärare förutsättningar och kunskap om att företagare behövs för en hållbar företagarutveckling i regionen.
Affärsområde 2-Ge en vidgad syn på begreppet entreprenörskap och kompetensutveckla lärare i entreprenöriellt lärande och entreprenörskap.
Affärsområde 3- Affärsutveckling av nya verktyg och metoder, koncept, paketering, marknadsföring och erbjudanden utifrån de erfarenheter som kommer fram i affärsområde 1 och 2.

Målgrupp
Målgrupp inom affärsområde 1: fd. UF-företagare (över 19 år), aktiva UF-lärare samt lärare på icke traditionella UF-program, ALUMNI-nätverk, företagare i regionen som ska fungera som förebild till lärarna i deras arbete, Nyföretagarcentrum, Coompanion, Svenskt Näringsliv och andra intresseorganisationer som arbetar med eget företagande.

Målgrupp inom affärsområde 2: Politiker, skolledare och beslutsfattare, pedagogisk personal på grund- och gymnasieskolor i regionen.
Målgrupp inom affärsområde 3: Ung Företagsamhets personal, lokalt och regionalt näringsliv, styrelse och kommunala kommungrupper, politiker, beslutsfattare, lokala och regionala nätverk.